GAIA Xchange Marketplace: Rextag Testimonial | Video | Schlumberger

GAIA Xchange Marketplace: Rextag Testimonial | Video

Senior Vice President Rey Tagle

GAIA Xchange Marketplace: Rextag Testimonial
Senior Vice President Rey Tagle discusses the marketplace as an enabler for E&P business.

Senior Vice President Rey Tagle discusses the marketplace as an enabler for E&P business.Products Used

Share This